BekkenbodemDAG

Informatie- en contactdag voor patiënten en professionals

Bert Messelink

Bert Messelink is een uroloog met een wijde blik, staande op de bekkenbodem. In het bekkenbodemcentrum ziet hij patiënten met complexe bekkenbodem problematiek. Hij is gespecialiseerd in chronische buik- en bekkenpijn bij vrouwen en mannen. Hij organiseerde in 2013 het eerste wereldcongres op het gebied van buik- en bekkenpijn in Amsterdam. Hij is redacteur van het eerste boek over dit onderwerp, wat in oktober is verschenen. Hij is vicevoorzitter van de Europese richtlijn over Chronic Pelvic Pain. Naast de somatische aspecten van de (pijn)klachten besteedt hij veel aandacht aan de psychosociale aspecten om zo vanuit een bio-psycho-sociaal model naar de patiënt te kijken. Inmiddels geregistreerd als seksuoloog NVVS met ervaring in de tweedelijns GGZ. Naast pijn heeft hij in de seksuologie vooral interesse in communicatie- en relatieproblemen. Bert is lid van de Medische Advies Raad van zowel de ICP als de SBP.

Terug naar alle sprekers.